Badania

Pracownicy instytutu prowadzą badania naukowe w obszarze elektrotechniki i informatyki. Obejmują one między innymi: zastosowanie metod komputerowych w elektrotechnice (symulacje komputerowe pól i obwodów elektrycznych, bioelektromagnetyzm), sztuczne sieci neuronowe (sztuczna inteligencja w zadaniach klasyfikacji i prognozowania), cyfrowe przetwarzanie sygnałów i obrazów (automatyczna diagnostyka medyczna), nowoczesne systemy pomiarowe, algorytmy grafiki komputerowej, interfejs człowiek-komputer, zagadnienia ochrony odgromowej i technik wysokonapięciowych, narzędzi inżynierii oprogramowania. Zapraszamy do współpracy partnerów z przemysłu oraz innych ośrodków badawczych.

Instytut prowadzi jedyną na Wydziale Elektrycznym PW bibliotekę specjalistyczą. Zapraszamy do korzystania z jej zasobów naukowych.

Zobacz więcej na stronie Wydziału Elektrycznego PW: