Studia

Kadra naukowa instytutu prowadzi zajęcia na studiach na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w ramach studiów dziennych (stacjonarnych), zaocznych (niestacjonarnych) oraz na odległość.

Studia inżynierskie, magisterskie i doktoranckie na kierunkach:

  • Elektrotechnika
  • Informatyka

Do dyspozycji studentów jest specjalistyczna biblioteka, jedyna na Wydziale Elektrycznym PW. Wszystkie informacje dla studentów dostępne są na stronie Wydziału Elektrycznego PW.

Studia podyplomowe

Studia są przeznaczone dla osób zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych w automatyzacji procesów pomiarowych. Tematyka studiów obejmuje zagadnienia projektowania i konstrukcji systemów kontrolno-pomiarowych (skupionych i rozproszonych), zasad wykonywania pomiarów lokalnych i zdalnych, programowania systemów mikroprocesorowych i systemów wbudowanych, wykorzystania specjalistycznych pakietów programistycznych, w tym narzędzi typu OpenSource, projektowania interfejsów użytkownika, programowania aplikacji internetowych i urządzeń mobilnych oraz zastosowania technik biometrycznych.

Studia realizowane są we współpracy z firmą Schneider Electric Polska i obejmują zakresem następujące zagadnienia: Aktualne ustawy, przepisy i normy dotyczące instalacji elektrycznych oraz certyfikacji urządzeń elektrycznych; Układy zasilania elektrycznego – urządzenia i aparatura; Jakość energii elektrycznej; Zasady doboru i ocena urządzeń, aparatury i kabli do instalacji elektrycznych; Niezawodność, eksploatacja oraz badania aparatury i urządzeń elektrycznych; Współczesne rozwiązania instalacji elektrycznych (przemysłowych i mieszkaniowych) oraz charakterystyka stosowanych w nich urządzeń; Instalacje informatyczne, teletechniczne i inne, zaliczane do systemów występujących w tzw. „inteligentnych budynkach”; Automatyka i sterowanie; Ochrona przeciwporażeniowa i bezpieczeństwo pracy; Profesjonalne oprogramowanie i kosztorysowanie w projektowaniu instalacji elektrycznych.

Studia adresowane są do osób, które pragną rozszerzyć i pogłębić swoją wiedzę informatyczną. Studia dotyczą metod i narzędzi inżynierii oprogramowania. Zawierają przedmioty dotyczące metodyki programowania obiektowego, programowania internetowego, narzędzi analizy i projektowania CASE, integracji aplikacji, baz danych, hurtowni danych, projektowania graficznych interfejsów użytkownika, administracji i zarządzania systemami komputerowymi a także inżynierii wiedzy. Szczególny nacisk położony będzie również na zarządzanie projektami informatycznymi, a w szczególności dużymi przedsięwzięciami IT.