Projekty

Projekty międzynarodowe i krajowe realizowane w Instytucie:

„Impulsowe działa elektromagnetyczne” – Projekt realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa w ramach konkursu nr DOB-1-1/1/PS/2014

„Metody i Sposoby Ochrony i Obrony przed Impulsami HPM” – Projekt realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa w ramach konkursu nr DOB-1-3/1/PS/2014

„Wzmocnienie praktycznego kształcenia inżynierów na Wydziale Elektrycznym” – Zadanie realizowane w ramach projektu NERW o nr POWR.03.05.00-00-Z306/17

„Metoda rozpoznawania stopnia zmęczenia i obniżenia uwagi na podstawie oceny funkcjonowania pracownika oraz analizy sygnałów EEG” – Projekt nr TP-53/2017/PW-PB

„Inteligentny sensor pyłu zawieszonego” – Projekt pozakonkursowy MNiSZW: „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” o nr POIR.04.04.00-00-0004/15