Historia

Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Miernictwa Elektrycznego Politechniki Warszawskiej powstał w roku 1970 z połączenia Katedr: Elektrotechniki Teoretycznej prof. T. Cholewickiego i Miernictwa Elektrycznego prof. S. Lebsona. Pierwszym dyrektorem Instytutu został prof. Tadeusz Cholewicki. W roku 2012 instytut został wzmocniony poprzez przyłączenie Katedry Wysokich Napięć, a w 2016 roku dołączył Zakład Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych.

Funkcje Dyrektorów pełnili:

Prof. Tadeusz Cholewicki 1970 – 1973
Doc. dr Zdzisław Trzaska 1973 – 1978
Doc. dr hab. Waldemar Kwiatkowski 1978 – 1990
Prof. dr hab. Kazimierz Mikołajuk 1990 – 2008
Prof. dr hab. A. Michalski 2008 – 2016
Dr hab.  J. Starzyński (od 2010 prof. PW) od 2016 …
Zastępcy dyrektora:
Dr inż. W. Kwiatkowski (od 1971 dr hab.) 1970 – 1973
Zastępcy d/s nauki:
Doc. dr S. Bolkowski 1973 – 1975
Doc. dr hab. W. Kwiatkowski 1975 – 1978
Doc. dr hab. K. Mikołajuk 1978 – 1984
Doc. dr hab. M. Stabrowski 1984 – 1990
Doc dr hab. S. Osowski (od 1995 prof.) 1990 – 2008
Dr hab. J. Starzyński (od 2010 prof. PW) 2008 – 2012
Dr hab. B. Sawicki (od 2013 prof. PW) od 2012 …
Zastępcy d/s dydaktyki::
Doc. dr hab. A. Chwaleba 1973 – 1978
Dr H. Rawa (doc. dr hab. od 1986) 1978 – 1990
Dr M. Poniński 1990 – 1999
Prof. dr hab. A. Michalski 1999 – 2008
Dr A. Jóśko od 2008 …