Historia

Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Miernictwa Elektrycznego Politechniki Warszawskiej powstał w roku 1970 z połączenia Katedr: Elektrotechniki Teoretycznej prof. Tadeusz Cholewickiego i Miernictwa Elektrycznego prof. Stefan Lebsona. Pierwszym dyrektorem Instytutu został prof. Tadeusz Cholewicki. W roku 2012 instytut został wzmocniony poprzez przyłączenie Katedry Wysokich Napięć, a w 2016 roku dołączył Zakład Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych.

Funkcje Dyrektorów pełnili:

Prof. Tadeusz Cholewicki 1970 – 1973
Doc. dr Zdzisław Trzaska 1973 – 1978
Doc. dr hab. Waldemar Kwiatkowski 1978 – 1990
Prof. dr hab. Kazimierz Mikołajuk 1990 – 2008
Prof. dr hab. Andrzej Michalski 2008 – 2016
Prof. dr hab.  Jacek Starzyński od 2016 …
Zastępcy dyrektora:
Prof. dr hab. inż. Waldemar Kwiatkowski 1970 – 1973
Zastępcy d/s nauki:
Prof. dr Stanisław Bolkowski 1973 – 1975
Prof. dr hab. Waldemar Kwiatkowski 1975 – 1978
Prof. dr hab. Kazimierz Mikołajuk 1978 – 1984
Prof. dr hab. Marek Stabrowski 1984 – 1990
Prof. dr hab. Stanisław Osowski 1990 – 2008
Prof. dr hab. Jacek Starzyński 2008 – 2012
Dr hab. Bartosz Sawicki (prof. PW) od 2012 …
Zastępcy d/s dydaktyki::
Prof. dr hab. Augustyn Chwaleba 1973 – 1978
Prof. dr Henryk Rawa 1978 – 1990
Dr M. Poniński 1990 – 1999
Prof. dr hab. Andrzej Michalski 1999 – 2008
Dr Adam Jóśko od 2008 …