Zakłady

Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej

ZETiIS zatrudnia 6 profesorów, 13 innych pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 4 doktorantów. Od 2013 r. funkcję kierownika Zakładu pełni prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Siwek. Zainteresowania naukowe pracowników Zakładu obejmują przede wszystkim: zastosowanie metod komputerowych w elektrotechnice (symulacje komputerowe pól i obwodów elektrycznych, bioelektromagnetyzm), sztuczne sieci neuronowe oraz cyfrowe przetwarzanie sygnałów i obrazów.

Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych

ZSIP liczy 16 nauczycieli akademickich: 4 profesorów (w tym 3 tytularnych), 12 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 10 doktorantów. Od 2006 r. kierownikiem Zakładu jest prof. dr hab. inż Remigiusz Rak.
Zainteresowania naukowe pracowników obejmują przede wszystkim: systemy pomiarowe lokalne i rozłożone terytorialnie, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, pomiary w systemach elektroenergetycznych, pomiary magnetyczne.

Zakład Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej

ZWNiKE został utworzony w 2012 roku w wyniku przekształcenia Katedry Wysokich Napięć.  W jego skład wchodzi obecnie 11 pracowników naukowo-dydaktycznych: 2 profesorów,          8 adiunktów i 1 asystent. Funkcję kierownika Zakładu pełni dr hab. inż. Jacek Starzyński, prof. PW.
Zainteresowania naukowe pracowników ZWNiKE obejmują szeroką tematykę: od ochrony odgromowej, poprzez badania wysokonapięciowe i wysokoprądowe, elektrofiltry, projektowanie anten do badań narażeniowych do symulacji oddziaływania pola elektromagnetycznego na człowieka i sprzęt elektroniczny.

Zakład Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych

ZKUE został utworzony w 1976 roku, na którym uruchomiono kształcenie studentów na jednolitych studiach magisterskich w dziedzinie Elektrotechniki Samochodowej.  W jego skład wchodzi obecnie 10 pracowników naukowo-dydaktycznych: 2 doktorów habilitowanych, 5 doktorów i 1 inżynier. Funkcję kierownika Zakładu pełni dr hab. inż. Krzysztof Polakowski.
Działalność naukowo-dydaktyczna obejmuje tematykę dotyczącą elektrotechniki samochodowej (elektromechatroniki, samochodowej techniki świetlnej, elektrochemicznych i niekonwencjonalnych źródeł energii w pojazdach, elektrycznych pojazdów drogowych) oraz zagadnień związanych z przekształcaniem zbiorów punktów z przestrzeni 3D na płaszczyznę (i odwrotnie) zgodnie z zasadami inżynierskimi, a także metod CAD.