Projekty badawcze Prof. T. Markiewicza

Prof. Tomasz Markiewicz podpisał umowę na kierowanie projektem finansowanym przez NCN p.t.: “Metody i algorytmy morfometrii ilościowej w komputerowej analizie obrazów mikroskopowych nowotworów i innych zmian chorobowych w patomorfologii” o budżecie 450.000zł.
Niemal jednocześnie Prof. Markiewicz wygrał drugi konkurs naukowy w ramach programu badań stosowanych NCBiR. Projekt jest realizowany w konsorcjum z Wojskowym Instytutem Medycznym jako Liderem. Tytuł: „Platforma internetowa komputerowej analizy obrazów mikroskopowych do wspomagania współczesnej diagnostyki patomorfologicznej”. W tym przypadku budżet IETiSIP wynosi: 443 820,00 zł. (czas trwania: 27.09.2013-30.09.2016).