Nowe projekty realizowane w ZWNiKE

Profesor Jacek Starzyński podpisał umowę na realizację zadania pt.: „Opracowanie urządzeń generujących pośredniej częstotliwości” na łączną kwotę 12 825 tys. złotych. Zadanie to jest częścią dużego projektu „Impulsowe działa elektromagnetyczne” realizowanego na rzecz
bezpieczeństwa i obronności państwa w ramach konkursu NCBiR 1/PS/2014 przez konsorcjum w składzie WAT, PIT-Radwar, PW (ZWNiKE), PWr, PG, Centrum Techniki Morskiej, Kubara Lamina, MESKO oraz ZDZ Kraków. Całkowity koszt przedsięwzięcia opiewa na 81 mln. złotych.

To nie koniec dobrych wiadomości, bowiem w ramach tego samego konkursu w zakładzie ZWNiKE oraz na innych wydziałach PW będzie realizowane zadanie pt.: „Opracowanie zabezpieczeń modułów elektronicznych instalowanych w urządzeniach mobilnych (pojazdach, obiektach latających, mobilnych systemach dowodzenia)” na łączną kwotę 11 900 tys. złotych. Na zakład (ZWNiKE) przypada suma 2 800 tys. złotych.

Panu prof. Jackowi Starzyńskiemu gratulujemy wielkiego sukcesu.