Konkurs na najlepszą pracę inżynierską

Zapraszamy Absolwentów Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej do udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową. Fundatorem nagród w konkursie jest firma Intel, która ufundowała następujące nagrody:
• Nagroda I – Intel® RealSense™ Tracking Camera T265
• Wyróżnienie – Intel Neural Compute Stick 2 powered by the Intel™ Movidius™ X VPU

W Konkursie mogą wziąć udział absolwenci I stopnia studiów na Wydziale Elektrycznym, którzy obronili prace dyplomowe w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych w semestrze 2018L lub 2018Z tj. od dnia 19.02.2018 do dnia 15.02.2019 r. Zgodnie z regulaminem, w Konkursie mogą wziąć udział prace dyplomowe ocenione zarówno przez opiekuna pracy jak i przez recenzenta na ocenę bardzo dobrą (ostateczna ocena na dyplomie nie jest brana pod uwagę). Prace dyplomowe należy zgłaszać do dnia 6 marca 2019 r., do godz. 12:00, wysyłając jej wersję elektroniczną wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres email:
konkurs_ieee_ietsip@ee.pw.edu.pl
W temacie wiadomości należy umieścić następujący zwrot: „Konkurs prac dyplomowych
IEEE”. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w kwietniu.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem Konkursu w Instytucie,
dr. inż. Bogdanem Dziadakiem, e-mail: bogdan.dziadak@ee.pw.edu.pl
Zapraszamy naszych Absolwentów do udziału w tym prestiżowym Konkursie!