Konsultacje językowe w SJO

Studium Języków Obcych PW prowadzi konsultacje z języka angielskiego, niemieckiego
i rosyjskiego. Konsultacje są przeznaczone dla kadry naukowo-dydaktycznej naszej Uczelni. Więcej informacji można znaleźć tutaj.